Skip to main content

Tjenester

Ved vårt verksted påtar vi oss følgende:

 • Reparasjoner

 • Ombygginger

 • Stålarbeider

 • Mekaniske arbeider

 • Prosjektledelse

 • Engineering

 • Logistikk

 • Rørarbeider

Med samarbeidspartnere:

 • Isolasjonstjenester

 • Maskinering

 • Elektro

 • Overflatebehandling

 • Hydrauliske tjenester

 • Foliering

 • Dykkertjenester

 • NDT / Tykkelsesmåling

 • Glassmestertjenester

 • Tank vasking

 • Miljø / Avfall

 • Stillas

Steindokka

Eldste på området og sto ferdig 1860. Dokka er modernisert og for-lenget for å passe sivile og militære fartøy. 
Lengde: 136,80 m Bredde: 16,76 m Dypde: 5,65 m
1 kran p åskinner: 20 tonn
Mobilkraner: 30 / 130 tonn

Stordokka

Stordokka sto ferdig til bruk i 1962.
Den er renovert og fremstår i dag som største operative dokk.
Lengde: 243,20 m Bredde: 34,15 m Dypde: 7,12 m
1 kran på skinner: 60 tonn
Mobilkraner: 30 og 130 tonn